LAVA


Lava är Samhälls­byggnads­sektionens arbetsmarknadsdag och äger rum den andra torsdagen i februari varje år. Då samlas omkring 100 företag och organisationer vilket gör Lava till Sveriges i särklass största arbetsmarknadsdag för en enskild sektion.

Lava ger studenter möjlighet att komma i kontakt med företag inom bygg-, arkitekt-, fastighets- och finansbranschen och samlar entreprenörer, fastighetsbolag, konsultföretag samt representanter från statliga och kommunala bolag. Både internationellt ledande och mindre lokala företag bjuds in. Mässans fokus är att skapa ett forum för kontakt mellan framtida arbetsgivare och studenter.

Lava besöks främst av studenter från Samhälls­byggnads­sektionen som består av civilingenjörs­programmet Samhälls­byggnad och de två kandidat­pro­grammen Fastighet och finans samt Fastighets­utveckling med fastighets­förmedling. Mässan är dock öppen för alla intresserade, och förutom studenter från Samhälls­byggnads­sektionen syns bland annat studerande vid Arkitektur­programmet, civilingenjörs­programmet Energi och miljö samt högskole­ingenjörs­programmet Byggteknik och design.

AKTUELLT

Ordförande har ordet – Anton Kindlund
Beatrice Ribbefjord, 12/2/2019

Under en fullspäckad dag i februari varje år bubblar Nymble av aktivitet. Samhällsbyggnadsbranschens mest framgångsrika företag och organisationer är på plats för att möta några av Sveriges mest engagerade studenter. Det utbyts erfarenheter, diskuteras om framtidens hållbara lösningar och inspirationen flödar. Kontaktuppgifter byts, nätverk utökas och ifall Sverige varit en människa hade hon smålett och varit tvungen att hålla tillbaka sin bubblande glädje över allt positivt mässan för med sig. Exjobbsskrivande studenter hittar företag. Företag berättar om sina tankar. Det skrattas och samtalas.

För mig är Lava ett helt makalöst event. Ideellt arbetande studenter från Samhällsbyggnadssektionen jobbar stenhårt under otaliga timmar och dagar med planering, inköp och mycket annat. Nästan 200 studenter är aktivt deltagande i projektet, och det är brett förenande. Lava får med sig de studenter som redan är aktiva inom allt i sektionen, men samtidigt är mässan en öppning för dem som tar ett första kliv in i engagemanget inom Konglig Samhällsbyggnadssektion. Lavas betydelse för sektionen är helt enorm. Mässan närmast personifierar det fantastiska med ideellt arbete. Känslan av att få ut möten och erfarenhet och av att skapa något bra tillsammans är en superb drivkraft.

Jag föreställer mig redan hur mötet mellan den kalla vinterluften och den vibrerande varma inomhusatmosfären får luften att ryka när dörrarna till Nymble öppnas klockan 10:00. Jag längtar till den 14:e februari.Miljömärkt Event
Beatrice Ribbefjord, 31/1/2019

Lava 2019 kan nu stoltsera med att vi är ett Miljömärkt event! Miljömärkt Event är en diplomering skapad av Håll Sverige Rent för att minska miljöbelastningen och nedskräpningen i samband med event. Ett event som godkänts som ett Miljömärkt Event har granskats av Håll Sverige Rent och uppfyller alla kriterier i diplomeringen.

Lavakatalogen öppen!
Beatrice Ribbefjord, 31/1/2019

Årets digitala katalog är här! Digitaliseringen av Lavakatalogen är ett stort steg i Lavas kontinueliga hållbarhetsarbete. Katalogen hittas via menyn ovan och är anpassad för både dator och mobil. Med nya funktioner så som filtrering och favorisering är det enklelt att hitta bland alla utställare!

HUVUDSAMARBETSPARTNERS

SPONSORER