top of page

Arcona AB

Arcona projekterar, genomför byggentreprenader och utvecklar fastigheter i Storstockholm och Uppsala. Vi arbetar alltid i nära samverkan med kunden och med det övergripande syftet att förstå och utveckla kundens affär.


Arcona grundades 1985 med idé om att utmana det traditionella sättet att bygga och att skapa högre kundvärden genom att ha ett LEAN arbetssätt och lösa uppgifter tillsammans.


Vi har ett ledarskap som baseras på insikten om vad som motiverar människan. Först bygger vi människor, därefter team och sedan hus. Vi är öppna och ärliga och vågar bryta invanda strukturer för att ständigt överträffa förväntningarna och bli lite bättre.

Vi erbjuder

Exjobb, Heltidsarbete, Sommarjobb

Våra arbetsområden

Arkitektur, Byggkonstruktion, Byggprojektledning, Byggproduktion

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Arcona AB

Vår studentkontakt

Désirée Holmberg

08-601 21 05

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

125

bottom of page