top of page

Arris AB

Arris är ett konsultbolag startat 2017 i syfte att möta det svenska byggbranschens behov av tjänster inom Cost Management. Syftet med tjänsten är att öka värdet, sänka kostnader samt minimerar risker i byggprojekt. Arris har sedan starten levererat tjänster i några av Sveriges mest högprofilerade utvecklingsprojekt.


Cost Management är ett internationellt och beprövat arbetssätt som innefattar alla ekonomiska aspekter av ett byggprojekt. Tjänsten har tidigare delvis funnits i svenska byggprojekt, dock inte som en samlad expertservice från start till slutförande.


Arris är idag det enda konsultbolaget i Sverige vars kärnverksamhet specialiserar sig inom Cost Management, med projekt av varierande storlek och komplexitet.

Vi erbjuder

Deltidsarbete, Exjobb, Internship, Heltidsarbete

Våra arbetsområden

Byggprojektledning, Fastighetsekonomi

Verksamhetsspråk

Svenska och engelska

Kontor utomlands

Nej

Arris AB

Vår studentkontakt

Linnea Svärd

08 120 571 99

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

19

bottom of page