top of page

Arris AB

Arris är ett konsultbolag som startades 2017 med expertis inom byggekonomi. Genom internationella metoder förändrar vi synen på ekonomistyrningsprocessen på den nordiska bygg- och fastighetsmarknaden. Vårt fokus ligger på att vara proaktiva och genom kostnadsstyrning och riskhantering skapa värde i byggprojektens alla faser, för att säkerställa att de mål som sätts upp i tidig fas behålls hela vägen.


Arris är idag det enda konsultbolaget på den svenska marknaden vars kärnverksamhet är Cost Management och Quantity Surveying. Vi levererar tjänster för projekt av varierad storlek och komplexitet inom både den privata och offentliga sektorn, och har i dagsläget kontor i Stockholm, Uppsala och Malmö.

Vi erbjuder

Exjobb, Heltidsarbete

Våra arbetsområden

Byggprojektledning, Fastighetsekonomi

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Arris AB

Vår studentkontakt

Petra Reinholdsson

+46 (0)73 960 05 74

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

20

bottom of page