top of page

Bjerking AB

Vi är ett medarbetarägt teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Med omtanke som ledstjärna skapar vi smarta lösningar på komplexa problem. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är hållbar och hälsosam.

Vi erbjuder

Exjobb, Internship, Heltidsarbete, Traineeprogram

Våra arbetsområden

Byggkonstruktion, Byggprojektledning, Geografisk IT, Geoteknik, Miljöteknik, Stadsplanering, Trafikplanering

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Bjerking AB

Vår studentkontakt

Ulrika Petré

010-211 84 30

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Uppsala

Antal anställda

430

bottom of page