top of page

Catella Corporate Finance Stockholm AB

Catella grundades 1987 och erbjuder specialiserad finansiell rådgivning med en ledande position inom fastighetssektorn med 500 anställda och närvaro i 13 länder. Catella erbjuder utöver spetskompetens inom fastigheter, räntor och aktier även tjänster inom kapitalförvaltning. Catella är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista inom Mid Cap-segmentet.


Catellas svenska Corporate Finance-verksamhet är en av Sveriges ledande rådgivningsföretag avseende fastighetstransaktioner och fastighetsrelaterad corporate finance med 40 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Sverige agerade Catella Corporate Finance rådgivare till kunder i transaktioner med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 20 miljarder kronor.

Vi erbjuder

Deltidsarbete, Internship, Heltidsarbete

Våra arbetsområden

Fastighetsekonomi, Fastighetsförmedling, Fastighetsjuridik

Verksamhetsspråk

Svenska och engelska

Kontor utomlands

20 kontor över 13 länder (Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Polen, Österrike, Frankrike, Luxemburg, Spanien, Nederländerna, Irland, Storbritannien)

Catella Corporate Finance Stockholm AB

Vår studentkontakt

Hedvig Sandin

0790069923

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

500+

bottom of page