top of page

Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder är en börsnoterad fastighetskoncern som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien.


Med ett fastighetsvärde om 213,2 miljarder kronor och en diversifierad portfölj erbjuder Balder bostäder, kommersiella fastigheter och nyproduktionsprojekt i huvudstäder och andra större städer. Genom att vara en långsiktig och stabil ägare skapar Balder attraktiva och trygga områden för människor att bo och göra goda affärer i.

Vi erbjuder

Deltidsarbete, Exjobb, Internship, Heltidsarbete, Sommarjobb

Våra arbetsområden

Byggprojektledning, Fastighetsekonomi, Fastighetsförmedling, Fastighetsförvaltning, Fastighetsjuridik, Miljöteknik, Stadsplanering

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Ja. Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien.

Fastighets AB Balder

Vår studentkontakt

Kajsa Väringer

031-109583

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Göteborg

Antal anställda

1145

bottom of page