top of page

Genova Fastigheter AB

Genova är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Vi är inriktade på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen.


Genova verkar för att skapa en hållbar företagskultur där medarbetarna betraktas som en avgörande resurs för bolagets framgång. God arbetsmiljö, personlig kompetensutveckling och ett uttalat jämställdhets- och likabehandlingsarbete är några av Genovas grundläggande principer.


Genova.se

Vi erbjuder

Deltidsarbete, Sommarjobb

Våra arbetsområden

Byggprojektledning, Fastighetsekonomi, Fastighetsförvaltning, Stadsplanering

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Genova Fastigheter AB

Vår studentkontakt

Eleonor von Euler

+46737199074

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

35

bottom of page