top of page

IN3PRENÖR AB

IN3PRENÖR är ett privatägt byggbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala och Mälardalen. Bolagets kunder är bland annat ledande fastighetsbolag och fastighetsfonder samt företag och organisationer inom offentlig sektor. Bland projekten återfinns kontor, skolor, sjukhus, sportanläggningar, hotell, handel, industri- och logistikbyggnader, publika byggnader samt kommersiella lokaler. IN3PRENÖR utmanar de större rikstäckande byggbolagen gällande stora komplicerade byggprojekt. Dagens IN3PRENÖR har sedan nystarten 2011 vuxit organiskt till en omsättning på SEK 2 miljarder. Vårt fokus är att leverera komplexa byggprojekt effektivt. Projekten bedrivs i olika typer av samverkansentreprenader tillsammans med våra kunder.

Vi erbjuder

Exjobb, Internship, Heltidsarbete, Sommarjobb

Våra arbetsområden

Byggkonstruktion, Byggprojektledning

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

IN3PRENÖR AB

Vår studentkontakt

Mikaela Sundqvist

0728576157

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Solna, Stockholm

Antal anställda

150

bottom of page