top of page

Lidingö Stad

Teknik- och fastighetsförvalt ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Lidingö stads offentliga miljö, gata och trafik, broar och hamnar, park och natur. Dessutom ansvarar vi för drift av stadens idrotts- och fritidsanläggningar.

Vi ansvarar vidare för att genom rationell förvaltning försörja stadens egna verksamheter med lokaler och bostäder. Det ingår att förvalta stadens övriga bebyggda fastigheter samt att planera och genomföra investerings-, underhålls- och driftåtgärder. I samverkan med stadens förvaltningar planeras lokalförsörjningen för att utveckla och anpassa beståndet alltefter ändrade förutsättningar.

I uppdraget ingår även att tillgodose vatten- och avloppstjänster, förnya och underhålla anläggningarna

Vi erbjuder

Exjobb, Heltidsarbete

Våra arbetsområden

Byggkonstruktion, Byggprojektledning, Fastighetsekonomi, Fastighetsförmedling, Fastighetsförvaltning, Fastighetsjuridik, Geografisk IT, Geoteknik, Trafikplanering

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Lidingö Stad

Vår studentkontakt

Jenny Randborg

08-7314940

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Lidingö

Antal anställda

90

bottom of page