top of page

New Property Group AB

New Property är en ledande fastighetsrådgivare med ett heltäckande erbjudande från uthyrning till transaktion. Vi är den största uthyraren i Stockholm och möjliggör fastighetstransaktioner över hela Sverige.


Vi har ett nytt sätt att se på fastighetsrådgivning som bygger på de förtroendefulla relationerna vi skapar, bekräftat i det stora antalet återkommande kunder. För oss står alltid kunden i centrum. Vi är länken mellan fastighetsägare och hyresgäster - säljare och köpare. Vi är experter på uthyrning, fastighets- och investeringsrådgivning.


New Property grundades 2005, och har vuxit genom organisk tillväxt till att idag vara ett partnerägt bolag, med ett team av 30 erfarna fastighetsrådgivare och huvudkontor i centrala Stockholm.

Vi erbjuder

Deltidsarbete

Våra arbetsområden

Fastighetsekonomi, Fastighetsförmedling

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

New Property Group AB

Vår studentkontakt

agnes norberg

0708518070

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

30

bottom of page