top of page

Resona Utveckling AB

Med fokus på innovation och hållbarhet vill vi bygga ett bättre Sverige. Resona tar ansvar för hela förädlingskedjan, från affärsutveckling, projektutveckling och entreprenad till förvaltning. Det ger oss stora möjligheter att arbeta smartare och mer hållbart i varje moment. Det är förmågan att våga tänka nytt som leder till förändring. Det är den som gör att vi kan korta ner byggtider, hitta nya konstruktionslösningar och minska klimatavtryck och energibehov i våra fastigheter. Med rätt kompetens, korta beslutsvägar och modet att utmana gamla sanningar vill vi driva innovation från grunden. På så sätt kan vi skapa attraktiva bostäder som du inte bara trivs och lever ett gott liv i – utan som också är bra för samhället i stort.

Vi erbjuder

Deltidsarbete, Exjobb, Sommarjobb

Våra arbetsområden

Arkitektur, Byggkonstruktion, Byggprojektledning, Fastighetsekonomi, Fastighetsförmedling, Miljöteknik

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Resona Utveckling AB

Vår studentkontakt

Tove Beckman

0733875320

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

50

bottom of page