top of page

SYSTRA AB

Idag har SYSTRA över 300 medarbetare i Norden, fördelade på 13 kontor i Sverige samt i Köpenhamn och Oslo. Med utgångspunkt i kundens behov arbetar SYSTRA med projekt i alla skeden; från tidiga utredningar till färdig anläggning. Den ständiga framåtandan, utvecklingen, starka teamkänslan och höga kompetensen har gett SYSTRA en självklar plats i branschen hos såväl myndigheter och kommuner som privata företag.

Sedan etableringen i Sverige, år 1987, har SYSTRA genomfört fler än 1500 uppdrag. Utvecklingen är fortfarande i sin linda och om 10 år är vårt mål att vara en av det ledande företaget i Norden vad gäller tjänster inom samhällsbyggnad generellt och transportinfrastruktur specifikt.

Vi erbjuder

Internship, Heltidsarbete

Våra arbetsområden

Arkitektur, Byggkonstruktion, Byggprojektledning, Fastighetsjuridik, Geoteknik, Miljöteknik, Stadsplanering, Trafikplanering

Verksamhetsspråk

Svenska och engelska

Kontor utomlands

Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien och Australien

SYSTRA AB

Vår studentkontakt

Lucas Hollsten

0724654481

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Göteborg

Antal anställda

280 (i Sverige)

bottom of page