top of page

Trivector Traffic AB

Vi på Trivector Traffic arbetar som konsulter, forskare och utvecklare, med målet att skapa ett effektivare, mer hållbart och säkert transportsystem. Vårt sätt att arbeta kännetecknas av ständigt kunskapssökande och nära samarbete med kunden. Du får möjlighet att jobba med både privata och offentliga uppdragsgivare som vill vara med i processen och ställer krav på kvalitet och kompetens. Hos oss får du exempelvis jobba med trafikstrategier, gröna resplaner, resvaneundersökningar, aktiv mobilitet, trafikanalyser, åtgärdsvalsstudier och cykelplanering. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Lund och Luleå.

Vi erbjuder

Exjobb, Heltidsarbete

Våra arbetsområden

Stadsplanering, Trafikplanering

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Trivector Traffic AB

Vår studentkontakt

Frida Odhage

010-4565631

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Lund

Antal anställda

56

bottom of page