top of page

Tyréns Sverige AB

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.


Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och innovation inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Vi erbjuder

Exjobb, Heltidsarbete, Sommarjobb

Våra arbetsområden

Arkitektur, Byggkonstruktion, Geografisk IT, Geoteknik, Miljöteknik, Stadsplanering, Trafikplanering

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.

Tyréns Sverige AB

Vår studentkontakt

Ann-Louise Kjellberg

+46104522000

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

3000 i koncernen

bottom of page