top of page

För studenter

Mötesrum

Karriärkvällen

Karriärkvällen är en ny temakväll för Lava 2022 där du som student får möjlighet att rusta dig inför kommande jobbansökningar genom ett helhetskoncept som kombinerar CV-granskning och intervjuteknik. Kvällen kommer således bestå av två sessioner per student där den ena är CV-granskning tillsammans med en Don från alumniföreningen Don-orden och den andra en övningsintervju samt feedback-diskussion med en rekryterare från Job Solution. Varje session varar i 20-30 minuter och eventet äger rum den 1 februari på Zoom.

 

Alla deltagare bjuds av Job Solution på middag genom en voucher på 100 kr.

Till ansökan

Karriärkvällens sponsor

Job Solution

Rekryteringsföretaget Job Solution har specialkompetenser inom rekrytering i Samhällsbyggnadsbranchen vilket ska hjälpa studenter att forma sin ansökan efter olika tjänster.

jobsolution.png

Vad är intervjuteknik?

Intervjuteknik introducerades under Lava 2021 och innebär att du får gå på en övningsintervju med en proffessionell rekryteringskonsult från rekruteringsbolaget Job Solution. Syftet med tillfället är att studenter ska lära sig om intervjuteknik och bli mer bekväma i intervjusituationer.

Ansökan

De uppgifter och filer du lämnar in kommer att skickas vidare till rekryteringsföretaget Job Solution. Alla bifogade filer måste skickas i pdf-format. Efter att du skickat in din ansökan kommer du få ett bekräftelsemail.

 

Kontakta annars Lava på info@lavakth.se

Målgrupp

Kontaktsamtal

Kontaktsamtal är en chans för studenter och företagsrepresentanter att ha ett förutsättningslöst samtal i en avslappnad miljö. Vad samtalet ska handla om bestämmer du själv. Det är en unik möjlighet för dig som student, oavsett årskurs och inriktning. Du får möjligheten att skapa kontakt med och lära känna ett eller fler företag som just du är intresserad av!

Till ansökan

Karriärkvällens sponsor

Vad är kontaktsamtal?

Kontaktsamtalen tar ca 20 minuter och äger rum under mässdagen, torsdagen den 10 februari. En ansökan om kontaktsamtal garanterar inte en plats. Projektgruppen vidarebefordrar dina uppgifter till det eller de företag du önskat och det är sedan upp till företaget att välja ut vilka de vill ha kontaktsamtal med. Du har möjlighet att söka hur många kontaktsamtal du vill.

Ansökningsprocess

De uppgifter och filer du lämnar kommer att skickas vidare till den eller de utställare du önskat samtala med för att utställarna ska kunna göra sina urval. Alla bifogade filer måste skickas i pdf-format. Några minuter efter att du skickat in din ansökan kommer du få ett bekräftelsemail.

 

Kontakta annars Lava på info@lavakth.se

 

Observera att det är möjligt att gå på flera samtal under mässdagen.

bottom of page