top of page

För studenter

Lava-162_edited.jpg

Vad är Lava?

Stort tack till alla våra besökare och engagerade studenter under Lava 2024! Hoppas att vi ses igen till Lava 2025!

 

Lava är arbetsmarknadsmässan för samhällsbyggnadssektionen på KTH. Mässans fokus är att ge studenter från alla årskurser en inblick i den spännande bransch vi i framtiden kommer bli en del av. Ta chansen och knyt värdefulla kontakter inför framtiden, lyssna på intressanta paneldiskussioner om aktuella ämnen och tävla om fina priser. Vi ses 6 februari 2025!

Inför mässan?

Lava är mycket mer än bara en mässa. Under året sker många olika typer av event du inte vill missa!

Innan mässan

Pub

I samband med att Värd-ansökan öppnar tar Lava över torsdagspuben i Oasen. Kom och drick lava-cava med oss!

Releasefesten

Som engagerad i Lava får du möjligheten att gå på vår otroliga releasefest där vi presenterar årets företagskatalog och även avslöjar artisten till Lava-gasquens efterkör!

Karriärkvällen

Karriärkvällen är ett event inför mässan där du får möjligheten att rusta dig inför kommande jobbansökningar. Under kvällen kommer det finnas möjlighet till CV-granskning tillsammans med alumniföreningen Don-orden, möjlighet att ta bild till CV samt träna på din intervjuteknik.

Image by Product School

Kontaktsamtal

Kontaktsamtal är en chans för studenter och företag att ha ett förutsättningslöst möte i en avslappnad miljö. Studenter har här möjligheten att få en bättre inblick i en specifik bransch, arbetsplats eller roll de är nyfikna på och ett unikt tillfälle att knyta nya kontakter.

Kontaktsamtal

Årets deltagare

Kommer snart!

Ansökan

Kommer snart!

Hur går det till?

Kontaktsamtalen äger rum på själva mässdagen. Samtalen är ca 20 minuter långa där du förutsättningslöst har chansen att ställa frågor till ett företag. I ansökan väljer du de företag du är intresserad av att prata med. Det är ingen garanti att du får ett samtal, då det är företagen som väljer vilka de träffar. Det finns ingen begränsning i hur många kontaktsamtal du kan söka.

Målgrupp

Paneldiskussioner

Var med och lyssna när aktuella ämnen inom samhällsbyggnad diskuteras av en panel bestående av företagsrepresentanter och akademi. Få en tankeställare och bli inspirerad! Tre olika panelsamtal hålls under mässdagen.

Innan mässan

Paneldiskussioner 2024

10:30 Hur påverkar den ökade digitaliseringen & AI samhällsbyggnadssektorn

Användandet av artificiell intelligens (AI) har ökat drastiskt inom de flesta branscher, men hur ser det ut i samhällsbyggnadsbranschen? Hur kan AI implementeras på ett effektivt sätt i arbetet? Vilka utmaningar finns med den snabbt växande digitaliseringen? Ligger samhällsbyggnadsbranschen i fas i utvecklingen?

Deltagare: Fanny Ekman, Akademiska Hus. Nima Pashai, Fastighetsägarna Service. Samir Filander, Sweco. Yann Duhot, Nacka Kommun.

11:30 Att bygga i en energikris

Energiförsörjningen är av yttersta vikt för ett fungerande samhälle. Den pågående energikrisen har orsakat höjda elpriser och därmed ökat intresset för energi-effektivisering. För att klara de kommande elbehoven behöver produktion och distribution byggas ut. Hur bidrar samhällsbyggare till det?  Hur kan fastighetsbolagen bidra till ökad energieffektivisering i sina fastigheter? Vilka förväntningar finns på konsumenterna?

Deltagare: Daniel Rogat, Norconsult AB. Josefine Andreasson, Areim. Lina Bertling Tjernberg, KTH.

13:30 Mångfald inom samhällsbyggnads-branschen

Mångfald och inkludering är av stor vikt för att alla ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Representerar samhälls-byggnadsbranschen alla i samhället? Hur arbetar vi mot den machokultur som finns på många arbetsplatser i byggsektorn? Hur kan vi få branschen att spegla hela samhället genom att inkludera alla människor oavsett faktorer som ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsidentitet?

Deltagare: Astrid Lundman, Cushman & Wakefield. Johanna Stjernström, Exploateringskontoret Stockholms stad. Linda Gadd, MVB Öst. Mattias Carrass, SSSB. Märta Olofsson, KFS Anläggningskonstruktörer AB. 

bottom of page