top of page

Bravida Sverige AB

Bravida är Nordens ledande leverantör av klimatsmarta helhetslösningar för fastigheter och anläggningar.​

Tillsammans tar vi oss an spännande och tekniskt krävande uppdrag som få andra företag klarar.


Hos oss är hållbarhet och våra medarbetare i fokus. Vi har som mål att bli klimatneutrala senast 2045 och att vara en arbetsgivare för våra medarbetare genom hela livet - Vi skapar stora resultat tillsammans!

Vi erbjuder

Exjobb, Internship, Heltidsarbete, Traineeprogram

Våra arbetsområden

Byggkonstruktion, Byggprojektledning, Fastighetsförvaltning, Miljöteknik

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Norge, Danmark, Finland

Bravida Sverige AB

Vår studentkontakt

Josefine Nelander

0761199493

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

13 000

bottom of page