top of page

Caverion

Caverions syfte att skapa resultat i hållbara omgivningar och säkerställa människors välbefinnande i smarta och hållbara byggda miljöer.


Det som gör vårt företag unikt är att vi kontinuerligt skapar hållbar påverkan med de lösningar vi designar och levererar, pålitligt och transparent varje dag. För våra kunder innebär det att vi bidrar till ett koldioxidneutralt samhälle genom våra energieffektiva och hållbara tjänster och lösningar. Genom att modernisera och digitalisera byggnader kan vi minska koldioxidutsläppen med 20 procent.

Vi erbjuder

Deltidsarbete, Exjobb, Sommarjobb, Traineeprogram, Internship, Heltidsarbete

Våra arbetsområden

Fastighetsförvaltning, Anläggning, Byggkonstruktion, Byggproduktion, Byggprojektledning, Annat

Verksamhetsspråk

Svenska och engelska

Kontor utomlands

Caverion finns i 10 länder; Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland, Polen, Österrike

Caverion

Vår studentkontakt

Michael Jakobsson

070-3061149

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

2500 i Sverige, 14500 i koncernen

bottom of page