top of page

Ebab AB

Vi tar ett helhetsgrepp kring våra kunders projekt vare sig det handlar om stadsutveckling, projekt- och byggledning, Construction Management eller strategiska hållbarhetsfrågor. På Ebab arbetar vi tillsammans för en hållbar samhällsutveckling. Här finns ett team  bestående av energiexperter, kalkylatorer, miljövetare, hållbarhets-strateger, fastighetsutvecklare, projektchefer, projekt- och byggledare som hjälper våra kunder i rätt riktning. 

Kraven är idag större vad gäller social och ekologisk hållbarhet, samtidigt som projekten ska vara genomförbara ur ett ekonomiskt och finansiellt perspektiv. Vi hjälper våra kunder i alla delar av förverkligandet från idéer till en bättre verklighet. Ta chansen att vara med i vår utveckling du också!

Vi erbjuder

Exjobb, Heltidsarbete, Sommarjobb

Våra arbetsområden

Byggprojektledning, Fastighetsekonomi, Miljöteknik, Stadsplanering

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Ebab AB

Vår studentkontakt

Veronica Warneskog

070-9312364

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

100

bottom of page