top of page

Hillstatik AB

Hillstatik (hillS) arbetar med om- och tillbyggnationer för kontor, hotell, centrumanläggningar, skolor, bostäder och industrier. Entreprenadformerna varierar såväl inom som mellan uppdragstyperna. För många av våra återkommande kunder arbetar vi med analyser och utredningar redan i tidiga skeden av processen. Det resulterar i bland annat underlag till investeringsbeslut, val av rätt byggmetod för varje enskilt objekt (Prefab eller någon annan metod) och mycket mer. Vårt kompetensområde är i huvudsak koncentrerat till byggprojektering och byggnadskonstruktioner med byggteknik, men vi har även bred kompetens inom beskrivningar och sakkunnighet i fysiskt skydd (skyddsrum).

 

Utöver detta tillkommer ett väl etablerat nätverk av kompetenser inom till exempel byggnadsfysik (akustik, dynamik) och geoteknik. hillS uppdrag är som Huvudkonstruktör (K) eller så har Vi uppdraget ansvarig konstruktör för prefabricerade stommen (KP). Som ansvarig konstruktör för prefabricerade stommen (KP) hanterar vi alla kundkontakter, möten, beräkningar och styrningen av projektet. 3D-projektering och detaljutformning utförs sen 6 år tillbaka tillsammans med vår estniska underkonsult DMT. De ansvarar för TEKLA-modellen, framtagandet av tillverkningsritningar för stål, betong och träelement samt montagehandlingar utifrån kunds krav.

 

Övriga tjänster vi erbjuder är 3:e-partsgranskning, utlåtanden vid fel/tvister och ”Klok gubbe” inför investeringsbeslut.

Vi erbjuder

Heltidsarbete

Våra arbetsområden

Byggkonstruktion

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Hillstatik AB

Vår studentkontakt

Pontus Loven

0767 636 662

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

20

bottom of page