top of page

Humlegården Fastigheter AB

Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 82 anställda och äger 59 fastigheter till ett värde om 40,6 mdkr (220630). Våra värderingar, dedikerade, ansvarstagande, modiga och nyfikna, utgör grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter att skapa hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer, där människor och verksamheter kan växa. Vår vision är att bli Stockholms mest älskade fastighetsbolag. Genom vår långsiktighet har vi möjlighet att påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan såsom ex. energianvändning, materialval, avfallshantering, transporter och arbetsmiljö. Våra långsiktiga mål är att uppnå klimatneutralitet till år 2045 och minska vår energianvändning med 32% till 2030.

Vi erbjuder

Deltidsarbete, Exjobb

Våra arbetsområden

Byggkonstruktion, Byggprojektledning, Fastighetsekonomi, Fastighetsförmedling, Fastighetsförvaltning, Fastighetsjuridik, Miljöteknik

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Humlegården Fastigheter AB

Vår studentkontakt

Michelle Snögren

0706780347

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

82

bottom of page