top of page

Humlegården Fastigheter AB

Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 91 anställda och äger 59 fastigheter till ett värde om 38,7 miljarder(30/6-23). Våra värderingar, dedikerade, ansvarstagande, modiga och nyfikna, utgör grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter att skapa hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer, där både människor och verksamheter kan växa. Vår vision är att bli Stockholms mest älskade fastighetsbolag. Genom att vara en långsiktig fastighetsägare har vi möjlighet att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan såsom energikällor- och användning, materialval, avfallshantering, transporter och arbetsmiljö. Våra långsiktiga mål är att uppnå klimatneutralitet till år 2045.

Vi erbjuder

Deltidsarbete, Exjobb

Våra arbetsområden

Byggprojektledning, Fastighetsekonomi, Fastighetsförvaltning, Fastighetsjuridik, Miljöteknik

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Humlegården Fastigheter AB

Vår studentkontakt

Julia Gruvin

0706780712

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

100

bottom of page