top of page

IN3PRENÖR

IN3PRENÖR är ett privatägt byggbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala och Mälardalen. Bolagets kunder är bland annat ledande fastighetsbolag och fastighetsfonder samt företag och organisationer inom offentlig sektor. Bland projekten återfinns kontor, skolor, sjukhus, sportanläggningar, hotell, handel, kulturbyggnader, industri- och logistikbyggnader, publika byggnader samt kommersiella lokaler. 


IN3PRENÖR utmanar de större rikstäckande byggbolagen gällande stora komplicerade byggprojekt. Dagens IN3PRENÖR har sedan nystarten 2011 vuxit organiskt till en omsättning på SEK 2 – 2,5 miljarder. Vårt fokus är att leverera komplexa byggprojekt effektivt. 


Projekten bedrivs i olika typer av samverkansentreprenader tillsammans med våra kunder. Majoriteten av våra projekt har höga ambitioner kring hållbarhet antingen genom olika byggnadscertifieringar och/eller genom fristående hållbarhetskrav. Detta gör att vi ständigt måste utvecklas och ligga i framkant för att ett så litet avtryck som möjligt ska ske på vår gemensamma miljö. Vi arbetar med alla befintliga certifieringssystem och vi fortsätter att implementera vårt arbetssätt vad gäller återbruk i våra entreprenader. Vi ställer därigenom krav på oss själva att ständigt öka ambitionsnivån för cirkulär materialanvändning. 


IN3PRENÖR:s långsiktiga strategi är att utvecklas i takt med att våra medarbetare växer i våra projekt. Vi lär oss av varandra genom tvärgrupper, mentorskap, internutbildningar och kontinuerlig utveckling av vårt arbetssätt, ”Grundspelet”.

Vi erbjuder

Exjobb, Sommarjobb, Internship

Våra arbetsområden

Byggproduktion, Byggprojektledning, Byggkonstruktion

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

IN3PRENÖR

Vår studentkontakt

Amalia Mohammadi

076 511 58 80

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

160

bottom of page