top of page

JM AB

EN AV NORDENS LEDANDE PROJEKTUTVECKLARE AV BOSTÄDER OCH BOSTADSOMRÅDEN

Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland.


De flesta bostäder vi bygger är bostadsrätter i flerbostadshus, men vi bygger också radhus och villor samt hyres- och äganderätter. Vi har viss projektutveckling av kontorsfastigheter i anslutning till bostäder för att skapa levande stadsdelar.


Vårt arbete bidrar till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor; de hus vi bygger idag ska stå i minst 100 år. Just därför började vi miljömärka alla våra egenutvecklade bostäder som projekterades från och med 1 januari 2018 med Svanen.

Vi erbjuder

Heltidsarbete, Sommarjobb, Exjobb, Traineeprogram

Våra arbetsområden

Byggkonstruktion, Byggprojektledning, Fastighetsförvaltning, Anläggning, Arkitektur, Byggproduktion, Fastighetsförmedling, Fastighetsjuridik, Geoteknik, Miljöteknik, Stadsplanering, Trafikplanering

Verksamhetsspråk

Svenska och engelska

Kontor utomlands

Norge, Finland

JM AB

Vår studentkontakt

Jesper Sjölin

0734326225

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Solna

Antal anställda

2000

bottom of page