top of page

KTH Kungliga Tekniska högskolan

Ta chansen att prata med doktorander och forskarutbildningshandläggare om hur forskarutbildningen fungerar och hur det är att vara doktorand på KTH.


Som doktorand på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad är du med och formulerar problem och hittar lösningar på komplexa samhällsutmaningar med ett tydligt hållbarhetsperspektiv.


Take the chance to talk to Doctoral students and Doctoral studies officers about how PhD studies works and what it is like to be a doctoral student at KTH.


As a doctoral student at the School of Architecture and the Built Environment, you are involved in formulating problems and finding solutions to complex societal challenges with a clear sustainability perspective.

Vi erbjuder

Deltidsarbete, Heltidsarbete

Våra arbetsområden

Arkitektur, Byggkonstruktion, Byggprojektledning, Fastighetsekonomi, Fastighetsförmedling, Fastighetsförvaltning, Fastighetsjuridik, Forskning, Geografisk IT, Geoteknik, Miljöteknik, Stadsplanering, Trafikplanering

Verksamhetsspråk

Svenska och engelska

Kontor utomlands

Nej

KTH Kungliga Tekniska högskolan

Vår studentkontakt

Forskarutbildningshandläggare ABE

08-7909414

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

600

bottom of page