top of page

Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser.

Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar vi på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en stabil samhällsekonomi.

Vi erbjuder

Exjobb, Heltidsarbete, Sommarjobb, Traineeprogram

Våra arbetsområden

Fastighetsjuridik, Geografisk IT

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Lantmäteriet

Vår studentkontakt

Maria Nässert Ericsson

+46768331015

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Gävle

Antal anställda

2200

bottom of page