top of page

NCC Sverige AB

NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt och produktion av asfalt och stenmaterial.


För oss är det givande att träffa blivande medarbetare redan under studietiden, samtidigt som vi i vår tur kan erbjuda en tidig inblick i ett spännande framtidsyrke. Träffa oss gärna i vår monter om du vill ha mer information om våra initiativ riktade mot studenter. Vi berättar gärna mer om NCC som arbetsgivare och tillsammans kan vi ta reda på om NCC kan vara rätt företag för dig både under och efter din utbildning!

Vi erbjuder

Deltidsarbete, Internship, Exjobb, Heltidsarbete, Sommarjobb, Traineeprogram

Våra arbetsområden

Byggkonstruktion, Byggprojektledning, Forskning, Geoteknik, Miljöteknik

Verksamhetsspråk

Svenska och engelska

Kontor utomlands

Finland, Norge och Danmark

NCC Sverige AB

Vår studentkontakt

Dennis Hedebrand

+46790728581

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Solna, Stockholm

Antal anställda

14 500 år 2021

bottom of page