top of page

Norconsult AB

Norconsult drivs och ägs av specialister inom arkitektur, bygg, energi, industri, infrastruktur, miljö, samhällsplanering, vatten, avlopp och en del annat som får livet att fungera. Genom kreativitet och samarbete arbetar vi för att förbättra vardagen – varje dag.

Vi erbjuder

Exjobb, Internship, Heltidsarbete

Våra arbetsområden

Arkitektur, Byggkonstruktion, Byggprojektledning, Geografisk IT, Geoteknik, Miljöteknik, Stadsplanering, Trafikplanering

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Norge, Danmark, Island, Polen mfl

Norconsult AB

Vår studentkontakt

Sarah Nilsson

+10101418033

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Göteborg

Antal anställda

5300 i koncernen, 1100 i Sverige

bottom of page