top of page

Novier Real Estate AB

Novier är helhetsrådgivare inom fastigheter, från värdering till förvaltning. Genom lyhördhet i alla led förstår vi beställarens affär och vad som krävs för att skapa långsiktigt värde. Med hårt arbete och nyskapande lösningar hjälper vi våra beställare att utveckla både verksamheter, bolag och fastigheter. 

Vi erbjuder heltäckande tjänster och långsiktigt samarbete, där våra seniora partners är djupt involverade. Vi har den kunskap våra beställare behöver inom alla segment.


Vi är 360 Real Estate Advisors.

Vi erbjuder

Exjobb, Heltidsarbete

Våra arbetsområden

Byggprojektledning, Fastighetsekonomi, Fastighetsförmedling, Fastighetsförvaltning, Miljöteknik, Annat

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Göteborg och Malmö

Novier Real Estate AB

Vår studentkontakt

Ellen Rue

+46 10 331 13 19

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

101

bottom of page