top of page

Pwc

PwC Real Estate Corporate Finance är del av PwC Deals. Vårt team består av 16 stycken medarbetare i Stockholm och Malmö. Vår verksamhet består huvudsakligen av tre olika affärsområden. Dessa är:


Köprådgivning/Due diligence vid fastighetstransaktioner

- Under en due diligence görs analys av historiska kostnader och intäkter. Vi identifierar övervärderade tillgångar och undervärderade skulder. Våra kunder är främst större fastighets- och fondbolag, både nationella och internationella.


Fastighetsekonomisk rådgivning

- Fastighets- och portföljvärdering

- Finansiell modellering 

- Konsultation vid strategiska beslut


M&A

- Säljrådgivning vid fastighetstransaktioner under hela processen 

- Framtagning av pitchar och försäljningsmaterial

Vi erbjuder

Deltidsarbete, Internship, Heltidsarbete

Våra arbetsområden

Fastighetsekonomi

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Pwc

Vår studentkontakt

Filip Olausson

+46 (0)766 31 18 72

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

16

bottom of page