top of page

Sitowise Sverige AB

Sitowise, The Smart City Company, är en nordisk aktör med konsultverksamhet inom samhällsbyggnad, med över 2000 medarbetare i koncernen. Vår uppgift är att hjälpa våra kunder inom både privat och offentlig sektor att skapa förutsättningar och implementera nästa generations lösningar för en bra och hållbar livsmiljö. Byggnader, Infrastruktur och Digitala lösningar är några av våra huvudområden och vårt fokus på hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet.


Vi har ett starkt erbjudande inom byggnader och installationer, där vi inriktar oss mot byggkonstruktion, byggteknik, geoteknik, VVS, tunnelventilation, Mark och VA, BIM-samordning och mycket mer. Vi har bred erfarenhet av olika typer av projekt inom så väl nybyggnad som om- och tillbyggnad.

Vi erbjuder

Exjobb, Heltidsarbete, Sommarjobb, Internship

Våra arbetsområden

Byggkonstruktion, Geoteknik, Byggprojektledning, Miljöteknik, Annat

Verksamhetsspråk

Svenska och engelska

Kontor utomlands

Finland

Sitowise Sverige AB

Vår studentkontakt

Elin Hessner

076 108 65 93

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

2000

bottom of page