top of page

Sitowise Sverige AB

Sitowise, The Smart City Company, är en nordisk aktör med konsultverksamhet inom samhällsbyggnad, med över 2000 medarbetare i koncernen. Vår uppgift är att hjälpa våra kunder inom både privat och offentlig sektor att skapa förutsättningar och implementera nästa generations lösningar för en bra och hållbar livsmiljö.


Inom affärsområdet byggnader inriktar vi oss mot byggkonstruktion, stomprojektering, byggteknik, grundläggning samt geoteknik. Vi har bred erfarenhet av olika typer av projekt inom så väl nybyggnad som om- och tillbyggnad. Våra projekt omfattar alla skeden inom husbyggnadsområdet, från tidiga utredningar till färdiga bygghandlingar samt uppföljning under produktionsskedet.

Vi erbjuder

Exjobb, Heltidsarbete, Sommarjobb

Våra arbetsområden

Byggkonstruktion, Geoteknik

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Finland

Sitowise Sverige AB

Vår studentkontakt

Emma Holster

0761417317

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

2000

bottom of page