top of page

Stendörren Fastigheter AB

Stendörren äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad.

Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla verksamhetsanpassade lokaler för lager/logistik och lätt industri, med konkurrenskraftiga hyror. Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen, men också på tillväxtmarknader i Västsverige, Danmark, Finland och Norge.

Storstockholm och Mälardalen är en tillväxtmotor för hela Sverige och vi hjälper olika typer av verksamheter med ändamålsenliga lokaler i främst denna region. Vi gör det genom att köpa fastigheter och mark i strategiska lägen, sedan utvecklar vi dessa fastigheter i nära dialog med våra hyresgäster samt driver projektutveckling av tidigare outnyttjad tomtmark.

Vi erbjuder

Sommarjobb

Våra arbetsområden

Fastighetsförvaltning

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Stendörren Fastigheter AB

Vår studentkontakt

Johanna Berman

072-5383382

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

55

bottom of page