top of page

Stockholms stad

I Stockholms stad får du arbeta och växa med spännande, utmanade och innovativa projekt. 

Exploateringskontoret: Vi genomför planerna och bemöter efterfrågan som finns på mark, bostäder och lokaler för olika ändamål. Vi jobbar med att förverkliga planerna och visionen om en hållbar stad. 


Trafikkontoret: Vi arbetar med att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. På så vis kan Stockholm fortsätta att vara en levande och trygg stad. 

Vi erbjuder

Exjobb, Internship, Heltidsarbete

Våra arbetsområden

Anläggning, Arkitektur, Byggkonstruktion, Byggproduktion, Byggprojektledning, Fastighetsekonomi, Fastighetsförvaltning, Fastighetsjuridik, Geografisk IT, Geoteknik, Miljöteknik, Stadsplanering, Trafikplanering

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Stockholms stad

Vår studentkontakt

Annika Pettersson

+46725936932

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

750

bottom of page