top of page

Sveriges Bergmaterialindustri

SBMI representerar de företag som arbetar med bergmaterial i Sverige.

Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning. Varje år produceras och levereras cirka 90 miljoner ton bergmaterial, vilket gör det till en av landets största industriprodukter.

Vi erbjuder

Deltidsarbete, Heltidsarbete, Traineeprogram

Våra arbetsområden

Anläggning, Byggproduktion, Annat

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Sveriges Bergmaterialindustri

Vår studentkontakt

Joakim Heise

08-762 62 28

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

4

bottom of page