top of page

Sveriges Kommunala Lantmät.

På Sveriges kommunala lantmäterimyndigheter arbetar vi med fastighetsbildning inom alla områden och är involverad i många andra delar av samhällsbyggnadsprocessen t.ex. planprocessen, exploatering m.m.


Som förrättningslantmätare behöver jag vara både skicklig på juridik och tycka om att hela tiden mötas av nya frågeställningar och utmaningar. Inget ärende är det andra likt och man får agera kreativ problemlösare som fattar viktiga beslut. Utveckling sker ständig och det krävs ett bra samspel med andra människor.


Idag har 40 av Sveriges kommuner egna kommunala lantmäterimyndigheter. Vi finns bl. a.  i Stockholm, Nacka, Huddinge, Haninge och Täby m. fl.


Kom till vår monter för att inspireras och prata om framtid, exjobb och praktikplatser!

Vi erbjuder

Exjobb, Heltidsarbete, Sommarjobb, Traineeprogram

Våra arbetsområden

Fastighetsjuridik, Fastighetsekonomi, Stadsplanering

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Sveriges Kommunala Lantmät.

Vår studentkontakt

Jonas Rinnbäck

08-535 364 21

I vilken stad ligger huvudkontoret?

40 kontor

Antal anställda

Ca 500

bottom of page