top of page

Trafikverket

Vi gör Sverige närmare

Sverige är ett stort, avlångt och glest befolkat land. För att allt ska fungera måste vi kunna ta oss till varandra. Det handlar om allt från arbetspendling, släktkalas och matcher som ska spelas, till gods som ska levereras och tomater som ska hamna på tallriken. Här har Trafikverket en avgörande roll. Vi har ansvaret för att underhålla och rusta upp tiotusentals mil av järnväg, vägar och färjeförbindelser. Samtidigt utvecklar vi hela infrastrukturen genom innovativa lösningar som bidrar till att nå både klimatmålen och nollvisionen. Men framför allt ser vi till att korta avstånden mellan människor och företag. Mellan stad och land. Mellan generationer och landsändar. Och mellan dig och de som är viktiga för dig.

Vi erbjuder

Exjobb, Sommarjobb, Traineeprogram

Våra arbetsområden

Arkitektur, Byggprojektledning, Fastighetsekonomi, Fastighetsförvaltning, Geografisk IT, Geoteknik, Miljöteknik, Stadsplanering, Trafikplanering

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nationell organisation med kontor över hela landet

Trafikverket

Vår studentkontakt

Linn Bröms

070-3746449

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Borlänge

Antal anställda

10 000

bottom of page