top of page

Uppsala Vatten och Avfall AB

Uppsala Vatten är ett kommunalt bolag med ungefär 350 medarbetare. Det är vi som sköter kretsloppen för vatten, avlopp och återvinning i Uppsala. Tillsammans med alla som bor här jobbar vi för ett cirkulärt och klimatsmart samhälle.

Vi erbjuder

Exjobb, Heltidsarbete, Sommarjobb

Våra arbetsområden

Geoteknik, Miljöteknik, Stadsplanering, Anläggning

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Uppsala Vatten och Avfall AB

Vår studentkontakt

HR

018-727 94 00 (växel)

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Uppsala

Antal anställda

350

bottom of page