top of page

Uppsala Vatten och Avfall AB

Uppsala Vatten är ett kommunalt bolag med drygt 300 medarbetare. Vi arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.


Vi arbetar för ett hållbart liv i Uppsala, med rent vatten och smarta, cirkulära kretslopp.

Vi erbjuder

Exjobb, Heltidsarbete, Sommarjobb

Våra arbetsområden

Byggprojektledning, Geografisk IT, Geoteknik, Miljöteknik, Stadsplanering

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Uppsala Vatten och Avfall AB

Vår studentkontakt

HR-sektionen

018-727 94 00

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Uppsala

Antal anställda

300

bottom of page