top of page

Zengun Group AB

Zengun bygger för framtiden och strävar efter att vara en drivande kraft i utvecklingen av byggbranschen, med riktning mot ett hållbart samhällsbyggande. Utgångspunkten är att hållbart byggande är centralt för att kunna skapa bra förutsättningar och ta ansvar för kommande generationer. Varje projekt har målet att vara det bästa referensprojektet, vilket lett till att kunderna återkommer med nya uppdrag och att nya kunder tillkommer.


Zenguns populära traineeprogram genomfördes under 2023 för nionde gången. Programmet lockar främst blivande civilingenjörer och möjliggör att redan tidigt under studietiden få chansen att testa på olika roller, arbetsuppgifter och nyttja teoretiska kunskaper i praktiken!

Vi erbjuder

Traineeprogram, Exjobb

Våra arbetsområden

Byggprojektledning, Byggkonstruktion

Verksamhetsspråk

Svenska

Kontor utomlands

Nej

Zengun Group AB

Vår studentkontakt

Ana Cvijetiic

0761345460

I vilken stad ligger huvudkontoret?

Stockholm

Antal anställda

200

bottom of page